logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie „ Drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”

Lasowice Wielkie 01.04.2009r.

 
GK-7331/P-7/09
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
             o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie „ Drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”
 
 
 
               

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :

 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie „drogi dojazdowej do gruntów rolnych ” w miejscowości Gronowice dz. nr 169, 180 Km 7
 
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego można składać w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie
w pokoju nr 19 w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia .
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 518
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-04-02 14:04:35
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-04-02 14:04:35