logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomoś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

 

Zarządzenie nr  413/2018

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości                                przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

Na podstawie art. 35 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

  • 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

  • 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1535
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-08-23 15:02:24
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-23 15:02:24