logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice”

Lasowice Wielkie, 12.09.2018

 

ZP.271.6.2018

 

Wykonawcy

w postępowaniu

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice” w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W przedmiotowym postępowaniu jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu podlega wykluczeniu, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zatem nie złożono żadnej oferty od Wykonawcy niepodlegającego wykluczenia oraz nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2563
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-09-12 10:34:47
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-12 10:34:47