logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

                Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom (przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego.

                Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 luty – 23 luty 2022 r.

                Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych dla organizacji pozarządowych www.opolskie.pl , www.ngo.opolskie.pl , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drw@opolskie.pl lub przesłane za pośrednictwem poczty lub złożone osobiści: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9, 45-867 Opole  (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokument podlegający konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego, który dostępny jest na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Konsultacje projektów aktów prawnych dot. NGO – Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego)

 

                Konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r.

 

 

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem skierowania go do konsultacji społecznych
  2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 966
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-02-08 14:49:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-02-08 14:49:02