logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

Urząd Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia, iż w dniach od do 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu położonych w Gminie Lasowice Wielkie na okres gospodarczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2033 r.”.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 67) Art. 21 pkt. 4 i pkt. 5.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 04.12.2023 r. na adres:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokument w formie elektronicznej (.pdf) jest dostępny w pokoju nr 19 (I piętro) Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Okres wyłożenia Projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres gospodarczy od 01.01.2024 do 31.12.2033r. - do dnia 04.01.2024.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 646
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-11-10 13:21:26
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-04 12:41:07

Historia zmian