logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z przygotowaniem Gminy Lasowice Wielkie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII- 232/09r. Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009r.,

informuję mieszkańców o możliwości składania wniosków na zmianę przeznaczenia swoich terenów (działek) np. z rolniczego na zabudowę jednorodzinną, zagrodową, przemysłową, usługową, dolesienia itp.

Wniosek powinien zawierać:

nazwisko, imię, (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

W/w wnioski należy składać w okresie od 26.07.2013 r. do 15.08.2013r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z przygotowaniem Gminy Lasowice Wielkie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII- 232/09r. Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009r.,

informuję mieszkańców o możliwości składania wniosków na zmianę przeznaczenia swoich terenów (działek) np. z rolniczego na zabudowę jednorodzinną, zagrodową, przemysłową, usługową, dolesienia itp.

Wniosek powinien zawierać:

nazwisko, imię, (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

W/w wnioski należy składać w okresie od 26.07.2013 r. do 15.08.2013r.

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1486
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-07-18 09:33:40
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-07-18 09:33:40