logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

Lasowice Wielkie, dnia 28.10.2013r.

ZP.271.8.2013r.                        
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” - zgodnie z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) - dokonano wyboru oferty nr 8 złożonej przez Wykonawcę: Zakład Budowlano - Remontowy JURKOWSKI, ul. Powstańców Śl. 34, 46-200 Kluczbork.
Cena oferty  572 902,62 zł. brutto ( 100 pkt).
Uzasadnienie :
Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena – 100%), spełniająca warunki określone w SIWZ oraz zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
P.U.H. „KOZDRA” Jan Kozdra , Kochłowice 37, 46-220 Byczyna 
91,52
2.
U.R.B. „Euro Bud” Grzegorz Tronina ul. Wręczycka 11A/107, 42-202 Częstochowa
95,88
3
Zakład Usługowo-Handlowy „DOMOS” Krzysztof Libera , ul. Konopnickiej 15, 46-300 Olesno
91,99
4
Firma CIACH- PRIM Mirosław Ciach, ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole
82,04
5
FRB POLOCZEK, ul. Okrężna 10, 46-231    Łowkowice
x
6
Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne   Andrzej Witoń,   Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz
81,86
7
PHU DELTA Usługi Handlowo Budowlane, ul. Gen. Okulickiego 17, 46-200 Kluczbork
85,75
8
Zakład Budowlano- Remontowy „JURKOWSKI” , ul. Powstańców Śl. 34, 46-200 Kluczbork
100
9
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „EWD” Dariusz Walczak , ul. Zamkowa 23, 46-243 Bogacica
93,47
10
Usługi Remontowo – Budowlane Mirosław Maj, Technik Budownictwa, Chocianowice 38, 46-280 Lasowice Małe 
x
11
Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał ul. Kosynierów 42c, 49-340 Lewin Brzeski
77,63

Metryka

Liczba odwiedzin 3791
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-10-28 14:57:34
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-28 14:57:34