logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

28.05.2012

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu

25.05.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -modernizacji zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody

23.05.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowie kładki pieszo – rowerowej na zbiorniku Kluczbork

04.05.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

27.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

19.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości około 130 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 1 szt

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości około 305 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 2 szt

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 110 na długości około 75 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 1 szt

17.04.2012

Zarządzenie Nr 153/12 w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz najemcy

10.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody Smolnik

06.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości 60 mb wraz z zabudową hydrantu nadziemnego Ø 80 – 1 szt

05.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE przebudowie z rozbudową istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy

21.03.2012

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaru n kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

19.03.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2012

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

29.02.2012

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, Że został rozstrzygnięty konkurs ofert na Wykonywanie zadania publicznego

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczne polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 130 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 305 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 2”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 110 – L = 75 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 60 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

13.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn

09.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - "rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Jasienie wsi Jasienie arkusz mapy 1

09.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - rozbudowa sieci wodociagowej we wsi wsi Jasienie arkusz mapy 2

08.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - "rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Gronowice

08.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Montaz instalacji do produkcji prefabrykantów

06.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Trzebiszyn, 9m.

02.02.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dotyczące konsultacji projektów uchwały

31.01.2012

O B W I E S Z C Z E N I E -zmianie części decyzji nr GK.6733.4.2011, z dnia 19.10. 2011r.

26.01.2012

Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie

23.12.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - montażu instalacji do produkcji prefabrykatów betonowych

20.12.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa jednego punktu oświetlenia drogowego

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa dwóch punktów oświetlenia drogowego

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa jednego punktów oświetlenia drogowego z zasilaniem hybrydowym.

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa trzch punktów oświetlenia drogowego

12.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

07.12.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gronowice

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Jasienie

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Jasienie

05.12.2011

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Chocianowice

30.11.2011

lnformacja o Wpłynięciu Wniosku w sprawie wydania decyzji

29.11.2011

lnformacja o wpłynięciu Wniosku w sprawie wydania decyzji

28.11.2011

Obwieszczenie - ''Odtworzeniu granic śródleśnego zbiornika wodnego Czarny Staw

27.11.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa sześciu punktów oświetlenia drogowego

27.11.2011

O B W I E S Z C Z E N I E- budowia sześciu punktów oświetlenia drogowego

17.11.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie jednego punktów oświetlenia drogowego z zasilaniem hybrydowym”

15.11.2011

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10.11.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie trzech punktów oświetlenia drogowego”

10.11.2011

OBWIESZCZENIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie dwóch punktów oświetlenia drogowego”

10.11.2011

OBWIESZCZENIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie jednego punktów oświetlenia drogowego”

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa pięciu punktów oświetlenia drogowego

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa pięciu punktów oświetlenia drogowego

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa siedmiu punktów oświetlenia drogowego

21.10.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

19.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE-przebudowie budynku gospodarczego-wstawienie bramy od strony południowej

13.10.2011

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie sześciu punktów oświetlenia drogowego”

13.10.2011

OBWIESZCZENIE o budowie sześciu punktów oświetlenia drogowego

07.10.2011

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji-BETONLIT

14.09.2011

OBWIESZCZENIE-budowie siedmiu punktów oświetlenia drogowego

14.09.2011

OBWIESZCZENIE- budowie pięciu punktów oświetlenia drogowego

14.09.2011

OBWIESZCZENIE- budowie pięciu punktów oświetlenia drogowego

02.09.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w. m. Wędrynia

31.08.2011

O B W I E S Z C Z E N I E- numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach

25.08.2011

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”

23.08.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -''ODTWARZANIU GRANIC ŚRÓDLEŚNEGO ZBIORNIKA WODNEGO - CZARNY STAW

09.08.2011

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Dobudowie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych

02.08.2011

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

29.07.2011

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2011 r.

28.07.2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.07.2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji

24.06.2011

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011 z zakresu -KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

16.06.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

15.06.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE W sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu z urzędu

15.06.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

01.06.2011

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

30.05.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

05.05.2011

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

11.04.2011

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2011.

29.03.2011

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

21.03.2011

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011 z zakresu

24.02.2011

Sprawozdanie Nr RG.0006.2.2011

16.02.2011

Obwieszczenie-dobudowie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku Przedszkola Samorządowego”

14.02.2011

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2011 r.

14.02.2011

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2011 roku

14.02.2011

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

03.02.2011

Obwieszczenie- o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27.01.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

13.12.2010

OBWIESZCZENIE-braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

09.12.2010

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

22.10.2010

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

21.10.2010

O B W I E S Z C Z E N I E- WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -Zarurowaniu rowu rurami Ø 400 mm

11.10.2010

Obwieszczenie - granice obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie

30.09.2010

O B W I E S Z C Z E N I E-w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych

29.09.2010

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- przebudowie drogi powiatowej nr 1332

22.09.2010

Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

20.09.2010

OBWIESZCZENIE- ,,przebudowie drogi powiatowej nr 1330 o Chudoba

17.09.2010

Obwieszczenie-budowie 2 punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebiszyn

17.09.2010

Obwieszczenie-budowie punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice