logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

16.05.2013

Informacja o wpłynieciu wniosku wsprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

16.05.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - rozbudowie sieci wodociągowej” na dz. nr: 84/19; 84/27; 84/17; 84/23, k. m. 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

10.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -rozbudowie sieci wodociągowej

26.04.2013

lnformacja o wpłynięciu Wniosku w sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

26.04.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE-budowie siedmiu punktów oświetlenia ulicznego

25.04.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

05.04.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie - ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU

28.03.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - rozbudowie sieci wodociągowej

20.03.2013

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu

20.03.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

26.02.2013

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

26.02.2013

Obwieszczenie

22.02.2013

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

22.02.2013

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

21.02.2013

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

20.02.2013

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

19.02.2013

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

06.02.2013

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

03.02.2013

Ogłoszenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie - dotyczące konsultacji projektu

23.01.2013

O B W I E S Z C Z E N I E - budowie kablowej linii światłowodowej w ramach inwestycji modernizacji zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody

17.01.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

17.01.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

17.01.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

15.01.2013

lnformacja o Wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

20.12.2012

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu uchwały

29.11.2012

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

26.11.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

02.11.2012

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

25.10.2012

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

25.10.2012

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

22.10.2012

Zarządzenie Nr 217/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

22.10.2012

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

05.10.2012

Zarządzenie Nr 215/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

02.10.2012

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza publiczne rokowania na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego

21.09.2012

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

20.08.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

09.08.2012

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

31.07.2012

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2012 r.

26.07.2012

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

26.07.2012

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

02.07.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012

26.06.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „odtworzeniu śródleśnego zbiornika wodnego

25.06.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na "budowie kładki pieszo – rowerowej na zbiorniku Kluczbork" w Ligocie Górnej

20.06.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

08.06.2012

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

28.05.2012

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu

25.05.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -modernizacji zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody

23.05.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowie kładki pieszo – rowerowej na zbiorniku Kluczbork

04.05.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

27.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

19.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości około 130 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 1 szt

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości około 305 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 2 szt

18.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 110 na długości około 75 mb wraz z zabudową hydrantu Ø 80 – 1 szt

17.04.2012

Zarządzenie Nr 153/12 w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz najemcy

10.04.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody Smolnik

06.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 na długości 60 mb wraz z zabudową hydrantu nadziemnego Ø 80 – 1 szt

05.04.2012

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE przebudowie z rozbudową istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy

21.03.2012

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaru n kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

19.03.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2012

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

29.02.2012

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, Że został rozstrzygnięty konkurs ofert na Wykonywanie zadania publicznego

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczne polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 130 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 305 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 2”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 110 – L = 75 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

21.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 60 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 1”

13.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn

09.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - "rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Jasienie wsi Jasienie arkusz mapy 1

09.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - rozbudowa sieci wodociagowej we wsi wsi Jasienie arkusz mapy 2

08.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - "rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Gronowice

08.02.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Montaz instalacji do produkcji prefabrykantów

06.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E - budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Trzebiszyn, 9m.

02.02.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dotyczące konsultacji projektów uchwały

31.01.2012

O B W I E S Z C Z E N I E -zmianie części decyzji nr GK.6733.4.2011, z dnia 19.10. 2011r.

26.01.2012

Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie

23.12.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - montażu instalacji do produkcji prefabrykatów betonowych

20.12.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa jednego punktu oświetlenia drogowego

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa dwóch punktów oświetlenia drogowego

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa jednego punktów oświetlenia drogowego z zasilaniem hybrydowym.

14.12.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa trzch punktów oświetlenia drogowego

12.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

07.12.2011

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gronowice

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Jasienie

05.12.2011

lnformacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Jasienie

05.12.2011

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Chocianowice

30.11.2011

lnformacja o Wpłynięciu Wniosku w sprawie wydania decyzji

29.11.2011

lnformacja o wpłynięciu Wniosku w sprawie wydania decyzji

28.11.2011

Obwieszczenie - ''Odtworzeniu granic śródleśnego zbiornika wodnego Czarny Staw

27.11.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa sześciu punktów oświetlenia drogowego

27.11.2011

O B W I E S Z C Z E N I E- budowia sześciu punktów oświetlenia drogowego

17.11.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie jednego punktów oświetlenia drogowego z zasilaniem hybrydowym”

15.11.2011

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10.11.2011

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie trzech punktów oświetlenia drogowego”

10.11.2011

OBWIESZCZENIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie dwóch punktów oświetlenia drogowego”

10.11.2011

OBWIESZCZENIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie jednego punktów oświetlenia drogowego”

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa pięciu punktów oświetlenia drogowego

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa pięciu punktów oświetlenia drogowego

26.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa siedmiu punktów oświetlenia drogowego