logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -„Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Chocianowice, na działkach nr: 414/60; 415/60; 416/60; 417/60; 418/60, 419/60; 420/60; 421/60; 422/60; 423/60; 424/60; 203/62; 210/1; 195/62 ark. m. 4.

Lasowice Wielkie 21.09.2020r.

 

 

GK.6733.7.2020.ZJ

 

                                                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 15 września 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Mateusza Myśliwczyk postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Chocianowice, na działkach nr: 414/60; 415/60; 416/60; 417/60; 418/60, 419/60; 420/60; 421/60; 422/60; 423/60; 424/60; 203/62; 210/1; 195/62 ark. m. 4.

 

  Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

Zamieszczono:

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 281
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-09-21 10:02:12
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-21 10:02:12