logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Zaproszenia do składania ofert

19.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

19.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane polegające na: Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

17.03.2020

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

17.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów

30.08.2019

zapytanie ofertowe - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

11.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

26.04.2019

zapytanie ofertowe - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

29.10.2018

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

29.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

02.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2018

26.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

04.04.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

04.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

09.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi : „unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie„

21.07.2016

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.

23.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

07.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - nieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie