logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacje publiczne archiwalne

06.12.2007

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni

06.12.2007

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu

06.12.2007

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach

22.11.2007

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

08.10.2007

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2007r.

18.07.2007

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

13.04.2007

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie

15.02.2007

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadaniaw sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.....

21.12.2006

Informacja dla przedsiębiorców działających na ternie Gminy Lasowice Wielki w dziedznie odbiór i wywóz odpadów , nieczystości płynnych.

07.12.2006

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie Drogi transportu rolnego z gruntowo – tłuczniowej na asfaltobetonową

05.10.2006

Uchylenie zarządzenia 251 / 2006

03.10.2006

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabla światłowodowego relacji: ONK Tuły – ONK Trzebiszyn

18.09.2006

Ogłoszenie o zasadach pozbywania sie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

28.06.2006

Zarządzenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

02.06.2006

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwoleń wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

06.05.2006

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie PARKINGU Z DROGAMI DOJAZDOWYMI, PLACAMI MANEWROWYMI, CHODNIKÓW, BOKSÓW NA OPAŁ, ZIELENI I MAŁEJ ARCHIEKTURY ORAZ ZMIANIE SPOSOB