logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenia w 2011

Zarządzenia Wójta od numeru 80

2011

ZARZĄDZENIE Nr 80/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
80_14_09_2011.pdf
zal1_80_14_09_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 81/11
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.
81_19_09_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 82/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
82_29_09_2011.pdf
zal1_82_29_09_2011.pdf
zal2_82_29_09_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 83/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
83_29_09_2011.pdf
zal1_83_29_09_2011.pdf
zal2_83_29_09_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 84/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
84_30_09_2011.pdf
zal1_84_30_09_2011.pdf
zal2_84_30_09_2011.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 85/11
w sprawie cofnięcia upoważnienia  Pana Zygmunta Jacheć do  wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice Wielkie  decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
85_30_09_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 86/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
86_06_10_2011.pdf
zal1_86_06_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 87/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
87_10_10_2011.pdf
zal1_87_10_10_2011.pdf
zal2_87_10_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 88/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
88_25_10_2011.pdf
zal1_88_25_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 89/11
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
działającej przy Wójcie Gminy Lasowice Wielkie
89_25_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 90/11
w sprawie ustalenia stawek czynszu
w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lasowice Wielkie
90_25_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 91/11
w sprawie możliwości spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac
na rzecz Gminy Lasowice Wielkie
91_25_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 92/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
92_27_10_2011.pdf
zal1_92_27_10_2011.pdf
zal2_92_27_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 93/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
93_27_10_2011.pdf
zal1_93_27_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 94/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011w
94_27_10_2011.pdf
zal1_94_27_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 95/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
95_31_10_2011.pdf
zal1_95_31_10_2011.pdf
zal2_95_31_10_2011.pdf
zal3_95_31_10_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 96/11
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie
projektu budżetu gminy na rok 2012
96_14_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 97/11
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
97_14_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 98/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
98_16_11_2011.pdf
zal1_98_16_11_2011.pdf
zal2_98_16_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 99/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
99_16_11_2011.pdf
zal1_99_16_11_2011.pdf
zal2_99_16_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 100/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
100_24_11_2011.pdf
zal1_100_24_11_2011.pdf
zal2_100_24_11_2011.pdf
zal3_100_24_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 101/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
101_24_11_2011.pdf
zal1_101_24_11_2011.pdf
zal2_101_24_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 102/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
102_24_11_2011.pdf
zal1_102_24_11_2011.pdf
zal2_102_24_11_2011.pdf
zal3_102_24_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 103/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
103_24_11_2011.pdf
z
al1_103_24_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 104/11
w sprawie  upoważnienia  Pani Grażyny Wyrwa do  wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice Wielkie  decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
104_24_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 105/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
105_28_11_2011.pdf
zal1_105_28_11_2011.pdf
zal2_105_28_11_2011.pdf
zal3_105_28_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 106/11 
w sprawie: wprowadzenie Regulaminu dowożenia uczniów szkół z terenu Gminy Lasowice Wielkie oraz ustalenie zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu.
106_29_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 107/11 
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
107_30_11_2011.pdf
zal1_107_30_11_2011.pdf
zal2_107_30_11_2011.pdf
zal3_107_30_11_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 108/11 
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
108_30_11_2011_.pdf
zal1_108_30_11_2011_.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 109/11
 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
 109_14_12_2011.pdf
zal1_109_14_12_2011.pdf
zal2_109_14_12_2011.pdf
zal3_109_14_12_2011.pdf
zal4_109_14_12_2011.pdf
zal5_109_14_12_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 110/11
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata  2012 - 2014
110_15_12_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 111/11
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Lasowice Wielkie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne
111_15_12_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 112/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
112_28_12_2011.pdf
zal1_112_28_12_2011.pdf
zal2_112_28_12_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 113/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
113_29_12_2011.pdf
zal1_113_29_12_2011.pdf
zal2_113_29_12_2011.pdf
zal3_113_29_12_2011.pdf
zal4_113_29_12_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 114/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
114_29_12_2011.pdf
zal1_114_29_12_2011.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 116/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
116_30_12_2011.pdf
zal1_116_30_12_2011.pdf
 

Metryka

Liczba odwiedzin 4496
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-02-09 10:47:13
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-02-09 10:47:13