logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

Lasowice Wielkie, 04.06.2020 r.

ZP.271.1.2020

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

Dot. przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie”.

Zamawiający informuje, że w dniu 02.06.2020 r. wpłynęła do Zamawiającego przekazana przez BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. działającego w imieniu Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) czynności podjętej przez Zamawiającego.

W celu wyjaśnienia wskazanych zarzutów Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 01.06.2020 r. i jednocześnie informuje, że dokona ponownego badania i oceny ofert. Po zakończeniu czynności powtórzenia badania i oceny ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

 

Uzasadnienie:

W dniu 02.06.2020 r. Zamawiający otrzymał od BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. działającego w imieniu Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informację o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego.

Spółka w przesłanym piśmie zawiadomiła Zamawiającego, że ich zdaniem należy poddać w wątpliwość posiadanie stosownych uprawnień przez wybranego Wykonawcę oraz, że Wykonawca ten nie spełnienia wymogów skazanych w SIWZ, jak i wymagań stawianych przedsiębiorcom planującym realizowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez przepisy prawa, w związku z czym powinien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona (w załączeniu kserokopia wniesionej informacji).

W związku ze złożoną przez BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. informacją o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego informuję, że Zamawiający już w dniu 01.06.2020 r. dokonał wizji lokalnej wykazanej bazy magazynowo-transportowej. Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności mogą być obarczone wadą. Mając na uwadze wystąpienie nowych okoliczności Zamawiający postanowił unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2880
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-04 14:53:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-05 08:49:59

Historia zmian