logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacje o wyborze ofert

12.06.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.06.2015

Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice

29.05.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

19.05.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.05.2015

Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone

08.05.2015

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice

16.04.2015

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.04.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

18.02.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

08.09.2014

P R O T O K Ó Ł Z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 8 września 2014 roku

04.07.2014

I n f o r m a c j a

17.06.2014

Wybór - Laskowice, Jasienie, Lasowice Wielkie

21.05.2014

Remont drogi gminnej nr 101439 - wybór

28.04.2014

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie

10.04.2014

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie

29.01.2014

Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 2014

20.12.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

03.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.11.2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014.

28.10.2013

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

21.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014

01.10.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09.09.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23.08.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

18.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

24.06.2013

ZAWIADOMIENIE

17.05.2013

Zawiadomienie droga w miejscowości Lasowice Wielkie

13.05.2013

Zawiadomieniemo wyborze najkorzystniejszej oferty

09.04.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.03.2013

P R O T O K Ó Ł z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca

21.03.2013

P R O T O K Ó Ł z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca

11.02.2013

ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

07.02.2013

ZAWIADOMIENIE o o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

05.02.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20.12.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13.12.2012

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze - odśnieżanie

23.11.2012

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19.11.2012

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.10.2012

P R O T O K Ó Ł

12.10.2012

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.10.2012

ZAWIADOWMIENIE

25.09.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.09.2012

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.09.2012

Informacja o wyniku przetargu