logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Uchwały Rady Gminy 2018-2023

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/468/24 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na działalność Wójta Gminy Lasowice Wielkie

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/467/24 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lasowice Wielkie

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/466/24 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Lasowice Wielkie na lata 2024 - 2030

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/465/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego”

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/464/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/463/24 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

15.04.2024

Uchwała Nr LXII/462/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

26.03.2024

Uchwała Nr LXI/461/24 w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie

11.03.2024

Uchwała Nr LXI/460/24 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2024 roku

11.03.2024

Uchwała Nr LXI/459/24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie do programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2024 r.

11.03.2024

Uchwała Nr LXI/458/24 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie

11.03.2024

Uchwała Nr LXI/457/24 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

11.03.2024

Uchwała Nr LXI/456/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16.02.2024

Uchwała Nr LX/455/24 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Tułach na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Laskowicach

16.02.2024

Uchwała Nr LX/454/24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie – jako Partnera przy realizacji Programu „Działaj Lokalnie”

16.02.2024

Uchwała Nr LX/453/24 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

16.02.2024

Uchwała Nr LX/452/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

13.02.2024

UCHWAŁA NR LIX/451/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/450/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/449/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/448/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/447/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/446/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/445/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/444/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/443/23

17.01.2024

UCHWAŁA NR LIX/442/23

18.12.2023

UCHWAŁA NR LVIII/441/23

18.12.2023

UCHWAŁA NR LVIII/440/23

18.12.2023

UCHWAŁA NR LVIII/439/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/438/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/437/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/436/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/435/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/434/23

07.11.2023

UCHWAŁA NR LVII/433/23

05.10.2023

UCHWAŁA NR LVI/432/23

05.10.2023

UCHWAŁA NR LVI/431/23

05.10.2023

UCHWAŁA NR LVI/430/23

05.10.2023

UCHWAŁA NR LVI/429/23

05.10.2023

UCHWAŁA NR LVI/428/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/427/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/426/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/425/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/424/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/423/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/422/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/421/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/420/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/419/23