logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkieo rozpoczęciu konsultacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie  o rozpoczęciu konsultacji

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE  WIELKIE                                           Z DNIA 01 WRZEŚNIA  2016 r.
 
 
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia         8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 3 pkt. a uchwały  Nr IV/23/2015 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest wzorcowy projekt statutu sołectwa, dotyczący zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Lasowice Wielkie, tj. sołectwo:  Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Oś, Tuły, Laskowice, Trzebiszyn, Lasowice Wielkie, Chudoba, Wędrynia, Szumirad..
 
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15 września i trwać będą do  15 listopada 2016 r.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa :
w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie – pok. nr 2
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy,
u poszczególnych Sołtysów
 
Zgłaszanie uwag, opinii i wniosków w formie pisemnej należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres : ug@lasowicewielkie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie  oraz będą przyjmowane przez : Wójta, Radnych i Sołtysów.
 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1401
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-09-01 15:49:20
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-01 15:49:20