logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

 

Lasowice Wielkie 15.02.2017

 

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

 

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Pana Arnolda Czech postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Uruchomienie studni nr 2, położonej w Wędryni na działce nr 330 km. 1” .

Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Sygnatura sprawy GK 6220.2.2017

 

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w pokoju nr 19 zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

 

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

/-/ Daniel Gagat

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1023
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-02-16 23:14:57
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-16 23:14:57