logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Uchwała numer 1/I/2002

Na podstawie art.19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje:

 

§ l
 

        Na podstawie tajnego głosowania dokonuje się wyboru radnego Pana Witolda Pawlika na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie.


 

§ 2

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Popkiewicz

UCHWAŁA Nr 1/I/2002
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie.

Metryka

Liczba odwiedzin 745
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-02-13 14:45:03
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-13 14:45:03

Historia zmian