logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Uchwała numer XXXV-247/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –
2020

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1232
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-05-28 17:07:26
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-05-28 17:07:26

Historia zmian