logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

nowa podstrona, dodana 2008-02-20


Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

 

Zarządzenie nr  91/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia  14 lutego 2008r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)w związku z  art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z  2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601/ oraz § 3, § 6, § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)    Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Przyjmuje się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2  do zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się  Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do pobrania :
Zarządzenie nr 91 załącznik do przetargu.doc

Podmiot udostępniający: Anna Malejki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Malejki
Data wytworzenia: 2008.02.20

Metryka

Liczba odwiedzin 684
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-02-20 09:30:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-20 09:30:32