logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYLASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK-7331/P-5/08              
 
polegającego na :                                                                                        
 
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie Jasienie operatora PTK
 
CENTERTEL   ”
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie wsi Jasienie na dz. nr 17 k. m. 4 ”
  .
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
 
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 i piętro w formie pisemnej z podaniem
 
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego
 
zawiadomienia .
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1076
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-09-23 09:55:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-09-23 09:55:54