logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

 

Lasowice Wielkie, 04.04.2018 r.

GK.271.3.2018

Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: wykonywanie usługi: „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr GK.271.3.2018 prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi: „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”.

 

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 04 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3103
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-04-04 16:10:46
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-04 16:10:46