logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie „ Drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”

 

Lasowice Wielkie 04.08.2009r.
 
GK-7331/P-11/09
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
             o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie „ Drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”
 
 
 
               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie „drogi dojazdowej do gruntów rolnych ” w miejscowości Jasienie dz. nr 169/40; 215/64; 212/54; 213/54; 97 Km 7
 
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego można składać w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie
w pokoju nr 19 w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 876
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-08-04 14:05:14
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-04 14:05:14