logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenia 2009

ZARZĄDZENIE Nr 153 /09
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w sołectwach : Lasowice Wielkie, Chocianowice i Gronowice.
153_05_01_2009(1).pdf
zal1_153_05_01_2009(1).pdf
zal2_153_05_01_2009(1).pdf
zal3_153_05_01_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 154 /09
w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.
154_05_01_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 155/09
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009uchwalonego uchwała nr XXIV - 153/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
155_14_01_2009.pdf
zal1_155_14_01_2009.pdf
zal2_155_14_01_2009.pdf
zal3_155_14_01_2009.pdf
zal4_155_14_01_2009.pdf
zal5_155_14_01_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 156/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
156_06_02_2009.pdf
zal1_156_06_02_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 157/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
157_09_02_2009.pdf
zal1_157_09_02_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 158/09
w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu rokowań
158_09_02_2009.pdf
zal1_158_09_02_2009.pdf
zal2_158_09_02_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 159/09
w sprawie zmian ikładu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
159_09_02_2009.pdf
zal1_159_09_02_2009.pdf
zal2_159_09_02_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 160/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
160_16_02_2009.pdf
zal1_160_16_02_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 161/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budzetu gminy na rok 2009
161_26_02_2009.pdf
zal1_161_26_02_2009.pdf
zal2_161_26_02_2009_.pdf

ZARZADZENIE Nr 162/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
162_02_03_2009.pdf
zal1_162_02_03_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 163/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
163_02_03_2009.pdf
zal1_163_02_03_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 164/09
w sprawie ogłoszenia otrartego konkursu ofert na wspiranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informatycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lasowice Wielkie
164_12_03_2009.pdf 
/zal1_164_12_03_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 165/09
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informatycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lasowice Wielkie
165_12_03_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 166/09
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
166_16_03_2009(1).pdf
zal1_166_16_03_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 167/09
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za rok 2008 i przesłaniago regionalnejIzbie Obrachunkowej w Opolu
167_17_03_2009(1).pdf
zal1_167_17_03_2009.pdf
zal2_167_17_03_2009.pdf
zal3_167_17_03_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 168/09
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
168_23_03_2009(1).pdf

ZARZADZENIE Nr 169/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
169_26_03_2009(1).pdf
zal1_169_26_03_2009(1).pdf
zal2_169_26_03_2009(1).pdf
zal3_169_26_03_2009(1).pdf
zal4_169_26_03_2009(1).pdf
zal5_169_26_03_2009(1).pdf
zal6_169_26_03_2009(1).pdf
zal7_169_26_03_2009(1).pdf

ZARZADZENIE Nr 170/09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie
170_30_03_2009(1).pdf
zal1_170_30_03_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 171/09
w sprawie zmian powołania komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2009
171_30_03_2009(1).pdf

ZARZADZENIE Nr 172/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
172_31_03_2009(1).pdf 

ZARZĄDZENIE Nr 173/09
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego za szkolenie operatorów, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach posłw do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
173_08_04_2009(1).pdf
zal1_173_08_04_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 174/09
w sprawie zmian układu wykonawczego Budżetu gminy na rok 2009
174_08_04_2009(1).pdf
zal1_174_08_04_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 175/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
175_30_04_2009(2).pdf
zal1_175_30_04_2009.pdf
zal2_175_30_04_2009.pdf
zal3_175_30_04_2009.pdf
zal4_175_30_04_2009.pdf
zal5_175_30_04_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 176/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Lasowice Wielkie
176_04_05_2009.pdf
zal1_176_04_05_2009.pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 177/09
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wGminie Lasowice Wielkie wyboru posłów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
177_12_05_2009.pdf
zal1_177_12_05_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 178/09
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do parlamentu europejskiego zarzadzonych na dzien 7 czerwca 2009
178_12_05_2009.pdf
zal1_178_12_05_2009.pdf
zal2_178_12_05_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 179/09
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 177/09 z 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych doprzeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyboru posłow do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzien 7 czerwca 2009 roku
179_21_05_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 180/09
w sprawie zmianbudżetu Gminy na rok 2009
180_25_05_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 181/09
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 177/09 z 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych doprzeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyboru posłow do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzien 7 czerwca 2009 roku
181_26_05_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 182/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009
182_02_06_2009.pdf
zal1_182_02_06_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 183/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
183_02_06_09.pdf
zal1_183_02_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 184/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
184_04_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 185/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
185_08_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 186/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
186_10_06_09.pdf
zal1_186_10_06_09.pdf
zal2_186_10_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 187/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
187_10_06_09.pdf
zal1_187_10_06_09.pdf
zal2_187_10_06_09.pdf

ZARZADZANIE Nr 188/09
w sprawie opracowania układu wykonawczego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
188_10_06_09.pdf
zal1_188_10_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 189/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009
189_25_06_09.pdf
zał1_189_25_06.pdf
zał2_189_25_06.pdf
zał3_189_25_06.pdf
zał4_189_25_06.pdf
zał5_189_25_06.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 190/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
190_25_06_09.pdf
zał1_190_25_06_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 191/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
191_30_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 192/09
w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2009
192_30_06_2009.pdf 

ZARZĄDZENIE Nr 193/09
w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów budżetu państwa na 2009 rok
193_30_06_09.pdf
zal1_193_30_06_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 194/09
w sprawie przekazańia do sprzedaży samochodu specialnego pożąrniczego markiFS Lublin-ŻUK o nr rej. ODG 7481 rok produkcji 1983 oraz zdjęcia z ewidencji księgowej
194_14_07_09.pdf
zal1_194_14_07_09.pdf
zal2_194_14_07_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 195/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
195_15_07_09.pdf
zal1_195_15_07_09.pdf
zal2_195_15_07_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 196/09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze upowrzechniania kulturu fizycznej i sportu na terenie Gminy Lasowice Wielkie
196_27_07_09.pdf
zal1_196_27_07_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 197/09
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań w sferze upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lasowice Wielkie
197_27_07_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 198/09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na nauczyciela mianowanego
198_06_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 199/09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na nauczyciela mianowanego
199_06_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 200/09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na nauczyciela mianowanego
200_06_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 201/09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na nauczyciela mianowanego
201_06_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 202/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
202_12_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 203/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
203_12_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 204/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie sie samochodu specialnego pożarniczego marki ŻUK A  BFS Lublin nr rej. ODG 7481 któru odbędzie sie w dniu 17 sierpnia 2009 r
204_12_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 205/09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie
205_12_08_09.pdf

ZARZĄZDENIE Nr 206/09
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie
206_12_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 207/09
w sprawie przedstawienia radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przetargu wykonywania budżetu Gminy za I pórocze 2009 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
207_17_08_09.pdf
zal1_207_17_08_09.pdf
zal2_207_17_08_09.pdf
zal3_207_17_08_09.pdf
zal4_207_17_08_09.pdf
zal5_207_17_08_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 208/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
208_24_08_09.pdf
zal1_208_24_08_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 210/09
w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2009
210_27_08_09.pdf

ZARZADZENIE Nr 211/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
211_31_08_09.pdf
zal1_211_31_08_09.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 214/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
214_10_09_2009.pdf
zal1_214_10_09_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 215/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
215_16_09_2009.pdf
zal1_215_16_09_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 216/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
216_24_09_2009.pdf
zal1_216_24_09_2009.pdf
zal2_216_24_09_2009.pdf
zal3_216_24_09_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 217/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
217_30_09_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 218/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
218_5_10_2009.pdf
zał1_218_5_10_2009.pdf
zał2_218_10_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 219/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
_219_29_10_2009.pdf
_zal_1_219_29_10_2009.pdf
_zal_2_219_29_10_2009.pdf
_zal_3_219_29_10_2009.pdf
_zal_4_219_29_10_2009.pdf
_zal_5_219_29_10_2009.pdf
_zal_6_219_29_10_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 221/09
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specialnego pożarniczego marki FS Lublin-Żuk o nr rej ODG 7481 produkcji1983 oraz przyjecia regulaminu przetargu
221_04_11_2009.pdf
zal1_221_04_11_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 222/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie samochodu specialnego pożarniczego marki FS Lublin-Żuk o nr rej ODG 7481 produkcji1983 który odbedzie sie w dniu 23 listopada 2009
222_04_11_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 223/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
223_09_11_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 225/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
225_16_11_2009.pdf
zal1_225_16_11_2009.pdf
zal2_225_16_11_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 226/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
226_26_11_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 228/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
228_2_12_2009.pdf
zał_1_228_2_12_2009.pdf
Zał_2_228_2_12_2009.pdf

ZARZADZENIE Nr 229/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
229_2_12_2009.pdf
zał_1_229_2_12_2009.pdf
zał_2_229_2_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 230/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
230_07_12_2009.pdf
zal1_230_07_12_2009.pdf
zal2_230_07_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 231/09
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
231_14_12_2009.pdf
zal1_231_14_12_2009.pdf
zal2_231_14_12_2009.pdf
zal4_231_14_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 232/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
232_14_12_2009.pdf
zal1_231_14_12_2009(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 233/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
233_18_12_2009.pdf
zal1_233_18_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 234/09
w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2009
234_18_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 235/09
w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2009
235_23_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 236/09
  w sprawie ustalenia opłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę gruntów oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych i wspólnych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie
236_28_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 237/09
w sprawie układu wykonawczego na rok 2009
237_28_12_2009.pdf
zal1_237_28_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 238/09
w sprawie  zmian budżetu gminy na rok 2009
238_28_2009.pdf
zal1_238_28_12_2009.pdf

zal2_238_28_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 239/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
239_30_12_2009.pdf
zal1_239_30_12_2009.pdf
zal2_239_30_12_2009.pdf
zal3_239_30_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 240/09
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2009
240_30_12_2009.pdf
zal1_240_30_12_2009.pdf
zal2_240_30_12_2009.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 242/09
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
242_31_12_2009.pdf

Metryka

Liczba odwiedzin 3825
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-02-05 12:23:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-02-05 12:23:58