logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.03.2021 r. / piątek/ godz. 8:00

     Lasowice Wielkie, dnia 15.03.2021 r.

RG.0012.2.2021

                                                                                         

                                                                                   

                                                                                  Według  rozdzielnika

                                             

                        Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień    19.03.2021 r. / piątek/ godz. 8:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich .

Temat  posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie – analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu/
 • Urzędu Gminy znak FN.3026.41.2021 z dnia 15.03.2021 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
 • Urzędu Gminy z dnia 23.02.2021 r. dot. pisma Pani I. W.-K. w sprawie wykupu działki w Chocianowicach oraz zakazu wejścia na działkę przy budowie chodnika oraz gazociągu.
 1. Analiza projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
 1. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 2020 r.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                         

                                                                                          Z   p o w a ż a n i e m

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                        

                                                                                              Brygida Kasprzyk

    

 

 O t r z y m u j ą  :

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Brygida Kasprzyk - Przewodniczący
 2. Klaudia Schudy - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jerzy Lipiński - Członek
 4. Gabriela Prochota - Członek
 5. Wioletta Woźny   - Członek
 6. Dariusz Pikor - Członek                                       

       

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

 

Do wiadomości :

      Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech

      Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Pani Izabela Dokupil

      Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm./

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1479
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-03-16 08:08:53
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-16 08:08:53