logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 14.04.2021 r.

                                                                                    Lasowice Wielkie , dnia 07.04.2021 r.

 

 RG.0012.6.2.2021

                                                                            

                                                                                    Według  rozdzielnika

 

          Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i   Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  14.04.2021 r./ środa / godz. 15:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Temat posiedzenia :

  1. Analiza – rozpatrzenie petycji :
  • z dnia 23.02.2021 r. złożonej przez Panią Teresę Grenland dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
  • z dnia 02.03.2021 r. złożonej przez panią Teresę Grenland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotycząca poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  1. Sprawy bieżące.

                                                                                          

 

                                                                                      Z   p o w a ż a n i e m

                                                                                      Przewodniczący Komisji 

                                                                                      Marcin Bomba                                       

 

 

  

O t r z y m u j ą : 

     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie :

  1. Bomba Marcin                - Przewodniczący
  2. Pikor Dariusz     - Z-ca przewodniczącego
  3. Dzierżyński Krzysztof     - członek
  4. Goroński Rafał                 - członek
  5. Pilot Renata                 - członek

   

Wójt Gminy  Lasowice Wielkie  Pan Daniel Gagat

 

 

 Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm. /

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1390
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-09 09:17:59
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-09 09:17:59