logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20.04.2021 r.

Lasowice Wielkie, dnia 12.04.2021 r.

 

 

RG.0012.3.4.2021

 

                                                                                                Według rozdzielnika

 

       Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Rewizyjnej  Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  20.04.2021 r. /wtorek/ godz. 14:00  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich.

 

 

Tematy  posiedzenia :

 

  1. Analiza delegacji służbowych – celowość wyjazdów lata 2019-2020.
  2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                               Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                    Norbert Barcz

                                                                                        

 O t r z y m u j ą  :

Komisja Rewizyjna  w składzie :

  1. Norbert Barcz - Przewodniczący
  2. Brygida Kasprzyk - Z-ca Przewodniczącego
  3. Adam Młynarczyk - Członek
  4. Rafał Goroński - Członek

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil        - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik        - Sekretarz Gminy 

 

Podstawa urlopowania

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm./

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1443
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-13 08:27:24
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-13 08:27:24