logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji

 

Lasowice Wielkie 19.012.2011r.
 
GK.6733.14.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.4.2011 z dnia 19.10.2011r.
polegającego na przebudowie budynku gospodarczego.
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
zmiana, o którą wnioskuje się polega na „wstawieniu bramy od strony wschodniej” w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 30/5 i 30/6 k. m. 5
 
W ciągu 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 20.12.2011 – do 02.01.2012r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 604
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-12-20 10:11:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-12-20 10:11:58