logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

Urząd Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia, iż w dniach od 05 października 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Lasowice Wielkie na okres gospodarczy od 1.01.2024r. do 31.12.2033 r.”

 

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2022 r., poz 1029 z późn. zm.) oraz z treścią art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. u. z 2022 r., poz. 67).

           

W trakcie wyłożenia dokumentu, zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy składać w terminie 30 dni od upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 6 listopada 2023 r.,

w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A

 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu

urządzenia lasu.

 

Dokumenty w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

    Daniel Gagat

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 791
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-10-04 13:26:52
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-10-04 13:26:52