logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

 

 

 

GK.6733.8.2012                                                                       Lasowice Wielkie 19.04.2012 r.  

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

GMINY LASOWICE WIELKIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na : 

 

wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK-7331/P-1/2010 z dnia 22.04.2010

dot.: „budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”

Zmiana polegać będzie na dodaniu do decyzji lokalizacyjnej działek:

- nr 47/1; 446/133; 195, k. m. 1 w miejscowości Wędrynia

 - dz. nr 6/4 k. m. 3 w miejscowości Lasowice Wielkie,

które to działki zostały omyłkowo pominięte we wniosku z dnia 21.01.2010 r. o wydanie „poprzedniej” decyzji lokalizacyjnej. Ponadto w decyzji zmieniającej należy usunąć działki o nr 4 i 6 k. m. 3 obręb Lasowice Wielkie oraz działkę nr 396/270 k. m. 1 obręb Wędrynia.

 

Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie

Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem

nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 674
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-04-19 15:56:35
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-04-19 15:56:35