logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 30.04.2019
Przejdź do wersji aktualnej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

Lasowice Wielkie, dnia 30.04.2019 r.

ZP.271.4.2019 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.

 

         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c.
ul. Broniewskiego 6
42-160 Krzepice

łączna liczba uzyskanych punktów: 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

gwarancja- waga 40%
/pkt./

łączna liczba  punktów

 

1.

VATRA S.A.
ul. Nad Wodą 54
32-080 Zabierzów

-

-

-

2.

Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c.
ul. Broniewskiego 6
42-160 Krzepice

60

40

100

3.

FIRCON Przemysław Penc
ul. Paruszowicka 4/1
46-220 Byczyna

-

-

-

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-30 12:32:08
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-30 12:32:08

Historia zmian