logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.05.2014

PARPA–G1

22.05.2014

S P R A W O Z D A N I E 2013