logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, dnia 16.04. 2015r.

 

ZP.271.3.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice”

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę P.P.U.H. „PAGA-PRO” Sp. z o.o. Sp. K. ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice. Przyznana punktacja to:

- cena – 90 pkt

- udzielona gwarancja – 10 pkt 

Łączna liczba punktów – 100.

Uzasadnienie wyboru:

Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie ustalonych kryteriów wyboru, przedmiotowa oferta uzyskała 100 pkt.

 

Lasowice Wielkie, dnia 16.04. 2015r.

 

ZP.271.3.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice”

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę P.P.U.H. „PAGA-PRO” Sp. z o.o. Sp. K. ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice. Przyznana punktacja to:

- cena – 90 pkt

- udzielona gwarancja – 10 pkt 

Łączna liczba punktów – 100.

Uzasadnienie wyboru:

Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie ustalonych kryteriów wyboru, przedmiotowa oferta uzyskała 100 pkt.

 

1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

 

Nr oferty

Wykonawca

cena – waga 90%

/pkt./

gwarancja- waga 10%

/pkt./

łączna l. pkt.

 

1.

 

„INSTALBUD” Sp. z o.o, ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów

 

59,19

 

10

 

69,19

2.

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

48,26

10

58,26

3.

WUPRINZ S.A. ul. Straży Ludowej 35

60-465 Poznań

42,85

10

52,85

4.

ZRIB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Szkolna 6,, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,

ZRIB Zygmunt Seweryn – Partner Konsorcjum,

ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

78,85

10

88,85

5.

„ISAN-BUD” Leszek Wołowiec , ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin

68,18

5

73,18

6.

„INSBUD” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 5A, 45-005  Opole

73,99

10

83,99

7.

ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś-Cecot

ul. Łomżyńska 13/22,   41-219 Sosnowiec 

69,55

10

79,55

8.

MPM Development Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

74,70

10

84,70

9.

RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

53,64

10

63,64

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANGAZ Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 420221 Częstochowa

56,44

5

61,44

11.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce

73,26

10

83,26

Metryka

Liczba odwiedzin 2990
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-04-16 14:10:59
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-04-16 14:10:59