logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 26 sierpnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 18.08.2015 r.

RG. 0004.14.2015                                                          

                                                                                         

                                         

                                                

                                                Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zwołuję na dzień  26 sierpnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy za okres kwiecień – czerwiec 2015 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie

·         Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 08.07.2015 r.

·         Wspólnego posiedzenia komisji z dnia 15.07.2015 r.

·         Budżetu i Finansów z dnia 11.08.2015 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego w celu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy obiektów kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice na okres do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 9. Pytania, wnioski, interpelacje.
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy

 

                                                                                               Rajmund Kinder

                                                                                            

Metryka

Liczba odwiedzin 2489
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-08-18 16:57:52
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-08-18 16:57:52