logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 30.03.2016 r.
ZP.271.1.2016
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 90%, gwarancja jakości – 10%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o.
ul.
Ks. Witolda 7-9, lok. 111
71-063 Szczecin

łączna liczba punktów - 100
Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ – oferta uzyskała 100 pkt, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
 
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy
Adres
Liczba pkt
kryterium cena – 90%
Liczba pkt
Kryterium gwarancja jakości – 10%
Łączna liczba punktów
1 STALBUDOM Sp. z o.o.
00-018 Warszawa
ul. Zgoda 4/7
 
50,97 10 60,97
2 BUILDING ENGINEERING
Sp. z o.o.
71-063 Szczecin, ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 111
90 10 100
3 Firma GUTKOWSKI
Gutkowski Jan
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92
60,57 10 70,57
4 ECOL-UNICON Sp. z o.o.
80-067 Gdańsk, ul. Równa 2
67,22 10 77,22
5 AZE Zając, Kościółek Spółka jawna
34-625 Skrzydlna 101
63,37 10 73,37
6 EKOLOG Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
83,73 10 93,73
7 ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.
64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
- - -
8 ENERGOTECHNIKA – ENERGOROZRUCH Spółka Akcyjna
44-107 Gliwice, ul. Kozielska 18
26,22 5 31,22
9 P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak
99-200 Poddębice, Piotrów 5A
63,30 0 63,30
10 Instal Kraków Spółka Akcyjna
30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1
57,94 10 67,94
11 Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25
59,25 10 69,25
12 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 15c
69,84 10 79,84
13 ACVABUD
Bogusław Pudzianowski
68-100 Żagań, Stara Kopernia 20A
77,95 10 87,95
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3612
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-03-30 16:31:50
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-03-30 16:31:50