logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Uchwała numer XV-99 / 08

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:
                                                                      
§ 1
 
Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Gronowice” opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Gronowice, przyjęty w dniu 10 października 2007 roku przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Gronowice, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
                                                                      
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XV-99/08
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 lutego 2008r.
 
w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Gronowice.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1110
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-03-03 14:20:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-03-03 14:20:58

Historia zmian