logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"

Lasowice Wielkie, 12.09.2017 r.

ZP.271.3.2017

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”.

 

            Zamawiający, Gmina Lasowice Wielkie, informuje, iż w dniu 07.09.2017 r. w w/w postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie.

Czy Zamawiający na etapie składania oferty wymaga złożenia dokumentacji związanej z systemami pompowymi i monitorującymi?

Odpowiedź.

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga złożenia dokumentacji związanej z systemami pompowymi i monitorującymi.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 5438
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-09-12 10:49:07
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-12 10:49:07