logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

GK-7331/P-4/08  
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na :                                                  
„ rozbudowie sieci rozdzielczej wodociągowej PCV z przyłączami  o długości ( Ø 90 L= 2005 mb, przyłącza szt. – 4 PE- 32 mm L= 120 mb)   ”
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie wsi Wędrynia na dz. nr  nr 209, 208/4 k. m. 2; 3, 17, 11, 207/3, 5 k. m. 1   ”.
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
 
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem
 
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego
 
zawiadomienia .

Metryka

Liczba odwiedzin 794
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-09-18 13:23:13
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-09-18 13:23:13