logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Lasowice Wielkie 16.02.2009
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
            Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000r. poz.1071 z późn. zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że zostało wszczęte na żądanie Firmy MONOLIT SYSTEM s.c. Kamil Czerwiak, Katarzyna Bartusiak z siedzibą w Kluczborku, ul. Norwida 20c/7 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na – „uruchomieniu zakładu produkcyjnego form plastikowych w Trzebiszynie gm. Lasowice Wielkie na wydzierżawionej części działki o numerze geodezyjnym 1/30 km 1 o powierzchni 8864 m2, w tym część socjalna i biurowa o powierzchni 171,5 m2 oraz hala produkcyjna o powierzchni 247m2 ”.
            Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Starosty Powiatu Kluczborskiego o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK – 7625/1/2009
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w pokoju nr 19 zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia .
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują strony postępowania zgodnie z załącznikiem nr 1 - (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Metryka

Liczba odwiedzin 629
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-02-23 14:33:51
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-23 14:33:51