logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Lasowice Wielkie 19.03. 2009
 
 
 
GK – 7625/3/dec/2005/2009
 
 
I N F O R M A C J A
 
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na –
 
„Budowie stacji telefonii komórkowej – BTS 53232.01 Chudoba zlokalizowanej na projektowanej 50m wieży kratowej na dz. ewid. nr 10/2 w Chudobie, w skład której wejdzie system anten GSM i MW, kontener z urządzeniami oraz linia zasilająca stację”.
 
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art.153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) informuję, że udostępnia się w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach znajdującym się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie nr 99A pokój nr 19 (w godz. 8 - 15) dane:
o decyzji Wójta Gminy Lasowice Wielkie znak GK 7625/3/dec/2005/2009 z dnia 19.03.2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
Niniejszą informację ogłoszono:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w dniu 19.03.2008
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chudoba
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.lasowicewielkie.pl
 

Metryka

Liczba odwiedzin 602
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-03-19 16:29:56
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-19 16:29:56