logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2009

 

Lasowice Wielkie 15.05.2009
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2009.
 
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 170/09 z dnia 30 marca 2009, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 01 maja 2009 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 30 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 171/09 z dnia 30 marca 2009 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 1 inicjatywy.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 20 000 zł.
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 771
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-05-27 15:49:36
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-05-27 15:49:36