logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 25 lutego 2019 r. godz.14:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Lasowice Wielkie, dnia 22 lutego.2019 r.

 1. 0004.6.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję na dzień  25 lutego 2019 r. godz.14:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Zamknięcie sesji.


 

O t r z y m u j ą :

Radni Rady Gminy Lasowice Wielkie

 1. Pani Wioletta Woźny               - Chocianowice
 2. Pan Norbert Barcz                   - Chocianowice
 3. Pan Krzysztof Dzierżyński       - Ciarka
 4. Pan Adam Młynarczyk            - Gronowice
 5. Pan Dariusz Pikor                    - Lasowice Małe
 6. Pan Rajmund Kinder               - Jasienie
 7. Pani Gabriela Prochota            - Jasienie
 8. Pan Rafał Goroński                 - Tuły
 9. Pani Brygida Kasprzyk            - Laskowice
 10. Pani Gabriela Świerc               - Laskowice
 11. Pan Jerzy Lipiński                   - Lasowice Wielkie
 12. Pani Renata Pilot                     - Trzebiszyn
 13. Pan Piotr Kisiel                        - Chudoba
 14. Pani Klaudia Schudy               - Chudoba
 15. Pan Marcin Bomba                  - Wędrynia

 

Pan Daniel Gagat         - Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Pan Krzysztof Lech      - Zastępca Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Pani Izabela Dokupil    - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik   - Sekretarz Gminy

 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z póź. zm. /.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3084
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-02-22 11:35:10
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-22 11:35:10