logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

Projekt pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”  - umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/18-00.

 

Lasowice Wielkie, dn. 04.03.2019 r. 

ZP.271.1.2019

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

 

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający może zmienić zapis w roz. V SIWZ (posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej) na posiadanie doświadczenia w wykonaniu:

1 roboty budowlanej polegającej na remoncie, budowie lub przebudowanie budynku wraz
z dostawą i montażem pompy ciepła o wartości co najmniej 700.00,00 zł brutto oraz

1 roboty budowlanej polegającej na remoncie, budowie lub przebudowanie budynku wraz
z dostawą i montażem urządzeń fotowoltaicznych o wartości co najmniej 700.00,00 zł brutto.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Powyższe zapytanie i odpowiedź nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i SIWZ. Zamawiający w związku z tym nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 5206
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-03-04 09:02:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-04 09:02:25