logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

 

Lasowice Wielkie 16.09.2009r.
 
           GK-7331/P-13/2009r.
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
 
           Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 )
 
w dniu 14 września 2009 r. zostało wszczęte na żądanie : Gminy Kluczborkw imieniu
 
którego występuje : Pani inż. Krystyna Krężel
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
na : „podział działki i budowę przepompowni ścieków ” na
 
dz. nr 611/2 k. m. 3 w miejscowości Chocianowice.
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy
 
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi
 
wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
Otrzymują  (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru strony postępowania w aktach sprawy)
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 710
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-09-17 12:31:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-09-17 12:31:32