logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

Lasowice Wielkie, dnia 08.04.2019 r.

ZP.271.2.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK”
Zbigniew Bryś
Niegolewskich 14
42-700 Lubliniec

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60% /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

 

łączna liczba  punktów

1.

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

47,30

40

 

87,30

 

2.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK”

Zbigniew Bryś

ul. Niegolewskich 14

42-700 Lubliniec

60

40

100

3.

 

„VIANKO” Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

58,23

40

98,23

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński,

 A. Stachurski, L. Biczysko

spółka jawna

ul. Matejki 1

46-200 Kluczbork

50,68

40

90,68

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2412
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-08 10:59:23
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-08 10:59:23