logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

odpowiedź na pytanie nr 1 - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

Lasowice Wielkie, dn. 12.06.2019 r.

 

ZP.271.9.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Zapytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza wielkość zbiornika na wodę 3,5m3(3500l.)?

Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza wielkość zbiornika wody 3,5 m3 (3500 l.). Minimalna pojemność zbiornika wody musi wynosić 2,5 m3. W punkcie 14.1 SIWZ Zamawiający określił kryteria oceny ofert, jednym z nich jest pojemność zbiornika wody w m3.

Pojemność zbiornika wody w m3:

 – od 2,5 do 3,5 = 0 pkt,

– od 3,51 do 4,0 = 5 pkt,

– od 4,01 do 4,5 = 10 pkt,

– od 4,51 i więcej = 20 pkt.

 

Powyższe zapytanie i odpowiedź nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i SIWZ. Zamawiający w związku z tym nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2018
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-12 11:01:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-12 11:01:15