logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

 

Lasowice Wielkie 22.04.2010r.
 
GK-7331 /P-1/2010r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji wsi Chudoba i Wędrynia
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie :
 
 Obręb Wędrynia:
Arkusz 1 - 50/3, 47/11, 34, 1/1, 683/31, 329, 12/1, 12/2, 444/49, 4, 25, 272, 273, 684/32, 106/30, 105/30, 46/1, 48, 652/103, 443/50, 673/60, 445/64, 73, 440/71, 439/80, 624/81, 603/90, 88, 604/90, 448/90, 651/103, 525/25, 580/38, 13/6, 13/4, 579/38, 13/2, 13/10, 20, 1/18, 1/24, 1/7, 1/6, 1/21, 1/22, 1/4, 1/3, 1/11, 677/126, 646/107, 108, 109, 112, 115, 314/117, 644/118, 311/28, 121, 122, 581/134, 583/133, 135, 641/138, 139, 636/137, 16/4, 576/125, 16/3, 16/1, 463/125, 464/125, 566/241, 650/241, 237, 13/8, 326/131, 668/125, 665/125, 687/125, 539/130, 653/130, 232, 423/233, 675/233, 229, 428/226, 427/226, 214, 211, 375/210, 337/157, 435/141, 568/260, 198, 194, 387/261, 183, 178, 176, 174, 390/255, 351/222, 344/222, 360/220, 359/220, 358/220, 349/220, 288/213, 287/212, 368/202, 366/202, 364/203, 389/181, 371/204, 370/204, 320/156, 629/146, 192, 608/146, 602/146, 486/147, 171, 167, 606/165, 605/165, 573/269, 398/270, 396/270, 17/2
Obręb Chudoba:
Arkusz 2 - 63/15, 63/16, 63/17, 63/22, 63/19, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/14, 63/13, 63/12, 62/1, 63/20, 63/11, 61, 60, 59/2, 91, 64, 56, 90, 89, 88, 87, 86, 68, 85, 70, 78, 77, 71, 76, 50, 51, 52, 53, 46/1, 9/3, 59/1, 49, 46/2, 9/4, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/48, 35/25, 80/1, 19/2, 33, 32, 29, 25, 7/4, 23, 21, 22, 10, 11, 9, 73, 8, 30/1, 12, 4/2, 4/1, 3, 2, 1, 
Arkusz 3 -  65/3, 62, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 59, 58, 56, 54/1, 55/1, 54/3, 52, 57/4,   57/5, 60/4, 60/5, 60/16, 43/3, 65/1, 67/1, 68/5,   86, 85, 53, 57/7, 57/6, 57/3, 60/10, 60/18, 63, 76, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 67/2, 65/2, 68/1, 68/2, 68/3, 48, 51, 52, 81, 6, 3/7,   50, 70, 73, 10/1, 15/4, 15/3, 16/2, 16/1, 17, 18, 20, 19, 21, 11/1,   83, 2/10, 2/11, 69, 1, 57/8,
Arkusz 4 -  52/6, 52/4, 52/2, 44/1, 44/3, 41, 40, 34/2, 34/1, 32/2, 31/2, 55/5, 56/1, 56/2, 56/4, 55/1, 56/13, 56/12, 57, 53, 51/1, 51/2, 50, 58/1, 49, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70/3, 71, 72, 28, 73, 56/18, 54, 68, 74, 79, 21/5, 19, 18, 26/2, 17/2, 16/1, 16/2, 14/2, 15/1, 14/1, 13, 12, 89/1, 92, 89/6, 89/8, 94, 99, 100/2, 7/2, 8, 5/10, 5/7, 5/8, 1/12, 1/24, 3, 2, 1/2, 1/1, 1/21, 1/19, 1/9, 1/8, 1/18, 23, 76, 77, 78, 90, 22, 20, 91, 11, 6, 5/2, 1/7, 1/23, 1/20, 1/10, 1/17, 1/16, 89/8, 97, 119, 117/1, 114, 113, 140/3, 107, 140/2, 140/1, 105, 120, 111, 123, 112, 106,
Arkusz 6 - 12 , 9
Obręb Lasowice Wielkie:
Arkusz 2 -  234/4, 235,
Arkusz 3 - 6/6, 6, 4, 6/7, 6/8, 6/2, 9, 6/1, 6/5, 26/1,
Arkusz 4 -  169, 305.                                            
    
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 27.04.2010 – do 11.05.2010r.

Metryka

Liczba odwiedzin 664
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-04-28 11:00:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-04-28 11:00:41