logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedż nr 2 na pytania: roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 04.05.2020 r.

 

GK.271.6.2020

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie.

Część I – Budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice;

Część II – Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe;

Część III – Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego:

 

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów urządzeń siłowni zewnętrznych zamieszczonych w projekcie +/- 15%?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów urządzeń siłowni zewnętrznych zamieszczonych w projekcie +/- 15% przy zachowaniu stref bezpieczeństwa.

 

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z aluminiowych podstopnic na rzecz stalowych?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość rezygnacji z aluminiowych podstopnic na rzecz stalowych.

 

Zapytanie 3:

Proszę o potwierdzenie informacji, że kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zamiast konstrukcyjno – budowlanej.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka w zapisie zapytania ofertowego, ponieważ Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem budowy.

 

UWAGA:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.05.2020 r. do godz. 12:00.

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

nie otwierać przed 07.05.2020 r. do godz. 12:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie zaadresowane według poprzedniego wzoru (przed dokonaniem zmiany) zostaną otwarte w dniu 07.05.2020 po godz. 12:00.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2230
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-05-04 11:37:26
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-04 11:37:26