logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zrządzenie Nr 273/10 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 267/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Zrządzenie Nr 273/10
 
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
 
 
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 267/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 
Na podstawie art. 16 i art. 20 a i ustawy z dnia 27.09.1999 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467) w związku z  § 11 ust 1 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000 roku     ( Dz. U z 2000 r. Nr 72, poz. 847, z 2005 r. Nr 166, poz. 1394 oraz z 2010 r. Nr 79 , poz. 525 ) zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
 
1.Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Chocianowicach Panią Barbarę Wnukowicz zgłoszoną do komisji przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka  Panią Jowitę Niedzielę w wyniku pisemnego zrzeczenia się członkowstwa złożonego w dniu 21 czerwca 2010 roku.
2.Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Jasieniu Panią Sabinę Szirch zgłoszoną do komisji przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka Panią Jowitę Niedzielę w wyniku pisemnego zrzeczenia się członkowstwa złożonego w dniu 21 czerwca 2010 roku
3.Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Jasieniu Panią Lidię Noczyńską zgłoszoną do komisji przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego Pana Jerzego Niedźwieckiego w wyniku pisemnego zrzeczenia się członkowstwa złożonego w dniu 21 czerwca 2010 roku.
 
 
 
§ 2
 
 
Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Jasieniu o osobę Pani Teresy Noczyńskiej zgłoszoną do komisji przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego Pana Jerzego Niedźwieckiego.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 639
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-06-28 11:46:19
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-06-28 11:46:19