logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Lasowice Wielkie, 30.07.2020 r.

 

GK.271.21.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.21.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice.

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice:

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

TOP-LAK Łukasz Zawada

ul. Wiejska 12

46-282 Laskowice

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

TOP-LAK Łukasz Zawada

ul. Wiejska 12

46-282 Laskowice

13.087,20 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2223
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-30 10:45:18
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 10:48:31

Historia zmian